Algemene Voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website TaxiUtrecht.nu. gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Bestelde ritten
De klant belt een dag (24 uur) van te voren TaxiUtrecht.nu op of de taxi op afgesproken tijd komt.

Prijzen
De prijzen die op de website staan zijn niet altijd geldig. Op Oudejaarsavond van 20.00 uur tot 08.00 uur, Koninginnennacht, Koninginnedag, bij extreme weersomstandigheden en o.a. diverse omstandigheden is onze actie “vaste tarief” voor de stadsritten en luchthavenvervoer niet van toepassing! Vraag dus altijd naar de mogelijkheden.

Disclaimer, privacy en aansprakelijkheid
TaxiUtrecht.nu besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website(s). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. TaxiUtrecht.nu is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

TaxiUtrecht.nu is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals schade die het gevolg is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door TaxiUtrecht.nu of door u aan TaxiUtrecht.nu door middel van een website van TaxiUtrecht.nu of anderszins langs elektronische weg.

Door deze website te bezoeken gaat u er mee akkoord dat TaxiUtrecht.nu niet aansprakelijk is voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens TaxiUtrecht.nu via deze website of anderszins langs elektronische weg. TaxiUtrecht.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen en aanvaardt aldus geen aansprakelijkheid voor welke schade ook die in verband hiermee wordt geleden. TaxiUtrecht.nu garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Toegang
TaxiUtrecht.nu behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving enige gebruiker de toegang tot deze website of enig deel daarvan te ontzeggen.

Wijziging van deze voorwaarden en bepalingen
TaxiUtrecht.nu behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het publiceren ervan op deze website of door het rechtstreeks koppelen ervan vanuit deze website van kracht zijn.